O Nas

Przedszkole Słoneczko serdecznie zaprasza Państwa pociechy w wieku od 2 do 6 lat do nowo powstałego, całorocznego obiektu,
które jako pierwsze w naszym mieście realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze według  głównych założeń pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole Słoneczko znajduje się w mieście Chełm, przy ulicy Karola Szymanowskiego 8 (osiedle Słoneczne).

Naszym najważniejszym celem jest stworzenie miejsca kameralnego, ciepłego i przyjaznego, otwartego na potrzeby wychowanków i ich rodziców,
gdzie  zawsze najistotniejszą  wartością jest i będzie DZIECKO.

Pragniemy stworzyć miejsce z pasją. Zapewnimy naszym podopiecznym ciepłą i domową atmosferę w małych grupach, gdyż dla nas każde dziecko jest wyjątkowe. Realizujemy zadania z różnych obszarów edukacyjnych, które efektywnie i skutecznie będą stymulować ogólny rozwój dziecka.
Nie zapomnimy też o realizowaniu zajęć dydaktycznych obejmujących  podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Grupy przedszkolaków są mieszane wiekowo, ponieważ taki układ odpowiada rzeczywistości, w której żyjemy. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność. Uczymy dzieci szacunku wobec siebie, wychowujemy według jednej z reguł Marii Montessori:
„nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.

Przedszkole Słoneczko podąża śladem najlepszych montessoriańskich tradycji.
W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenia w otaczającym go rzeczywistym świecie.
Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków.

Zalety

 • Jesteśmy małym przedszkolem  z zindywidualizowanym podejściem do dziecka –
  powstają u nas tylko 2 grupy przedszkolne,
 • Pracujemy z dziećmi według filozofii Marii Montessori,
 • Mamy doskonale wykwalifikowaną, doświadczoną i kreatywną kadrę,
 • Naszym atutem są nowe, jasne, wspaniale wyposażone i  przestronne sale,
 • Małe grupy – mieszane wiekowo (nowość w naszym mieście)
 • Troskliwa opieka, rodzinna atmosfera oraz praca z dziećmi  w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji,
 • Jesteśmy miejscem przyjaznym dzieciom i rodzicom.
 • Doskonała lokalizacja naszego przedszkola,
  położona w spokojnej, bezpiecznej i zielonej okolicy z placami zabaw oraz ścieżkami spacerowymi,
 • Łatwy dojazd oraz miejsca parkingowe dla rodziców.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Jesteśmy gotowi przyjąć pod nasze skrzydła dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wśród naszej kadry są specjaliści (m.in. pedagodzy, logopedzi, psycholodzy), którzy opracują  indywidualną  terapię oraz będą ją realizować  na zajęciach terapeutycznych.

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci prowadzimy w Naszym Przedszkolu zajęcia z zakresu: 

 • Języka angielskiego – 2 razy w tygodniu (nauka poprzez zabawę), 
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe – 2 raz w tygodniu (rytmika)
 • Zajęcia dodatkowe – 1 raz w tygodniu – matematyka dla smyka, alchemia, gimnastyka, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne

Twoje dziecko jest pod najlepszą opieką

Montessori

Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci.

Maria Montessori (1870-1952), była włoską lekarką i pedagogiem, twórczynią systemu wychowania przedszkolnego opartego na założeniach naturalizmu pedagogicznego, według którego należy rozwijać aktywność dziecka.

Maria Montessori dążyła do umożliwienia dziecku swobodnej aktywności i wszechstronnego rozwoju.

„JEDYNY OBOWIĄZEK NARZUCA SIĘ DZISIAJ: ODNOWIĆ METODY
NAUCZANIA I WYCHOWANIA; KTO PRACUJE W TYM ZAKRESIE, WALCZY
O ODRODZENIE LUDZKOŚCI”

Celem systemu Montessori jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości.

Montessori uważała, że każde dziecko ma swój własny, naturalny plan rozwoju, aktywizowany przez środowisko w którym się wychowuje.

Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi istotny warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności.

Dziecko w ujęciu Mari Montessori jest „budowniczym samego siebie”, cały proces budowy powinien odbywać się w interakcji ze środowiskiem dziecka.

Montessori podkreślała, że edukacja powinna być oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i zainteresowaniach dziecka przy współistniejących okresach tzw. wrażliwych fazach. Dzieci uczą się przez działanie, zdobywają praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.

Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel pełni rolę wspierającą dziecko, pomaga samodzielnie rozwijać i odkrywać rzeczywistość.

„EDUKACJA OPARTA NA ZAŁOŻENIACH MARII MONTESSORI
JEST ŹRÓDŁEM DLA ROZWOJU DZIECKA I KLUCZEM DO ODKRYWANIA ŚWIATA”

Jak uczymy

Przedszkole Montessori SŁONECZKO pragnie przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym świecie i rozbudzać w ich ciekawość. W oparciu o filozofię Marii Montessori stworzyliśmy warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności. Dążymy i wpieramy, aby dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości, wierzyły w swoje zdolności i umiejętności, a także nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienność. Sprzyja temu indywidualne podejście do możliwości i zainteresowań dziecka oraz przygotowane do tego otoczenie. Dzieciom towarzyszy nauczyciel, który wspiera je w rozwoju, inspiruje do działania, odpowiada na ich potrzeby oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest przyjacielem dziecka, nie ocenia a obserwuje. Równocześnie dążymy do tego, aby wśród członków społeczności przedszkolnej panowała atmosfera zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za innych. Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dzieci czuły się współgospodarzami tego domu – domu Montessori.

Galeria

Failed to Load Gallery. Check your Page ID.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Montessori Słoneczko

06:30-08:15 Poranne zajęcia świetlicowe

Jest to czas schodzenia się dzieci do przedszkola. Czas pracy własnej. Czas na pielęgnowanie kwiatów, karmienie przedszkolnych zwierząt, swobodne działanie dziecka w otoczeniu. Swobodne rozmowy nauczyciela z dziećmi, dzieci ze sobą nawzajem. Spokojne witanie budzącego się dnia. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi. Zabawy integrujące grupę.

08:15-09:15 Czas śniadania

Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do śniadania. W naszych salach wyznaczone są miejsca do jedzenia śniadania. Dzieci są niezależne i mogą jeść wtedy, kiedy są głodne, mogą zjeść tyle, ile potrzebują, mogą zjeść posiłek więcej niż jeden raz, jeśli tylko czują głód.

09:15-10:00 Praca własna z materiałem Montessori

Jest to czas, kiedy dzieci pracują z materiałem Montessori w specjalnie przygotowanym otoczeniu, wybierając swobodnie czas i miejsce pracy, a także formę. Uczą się i nabywają kolejne kompetencje, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Każde dziecko może pracować z nauczycielem lub innym dzieckiem lub w małej grupie albo samodzielnie. Wszystkie zajęcia w ciągu dnia prowadzone są przez dwóch wychowawców.

10:00-10.30 Zajęcia z realizacji podstawy programowej

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka angielskiego na dalszych etapach edukacyjnych./ Wychowanie rytmiczno-muzyczne, krótko mówiąc „rytmika” stawia sobie zadanie, by przez muzykę i ruch wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, pogłębiać zainteresowanie muzyką i tańcem.

10:30-11:00 Lekcja grupowa - lekcja ciszy spotkania w kręgu

Jest to czas, kiedy dzieci mają okazję spotkać się w grupie. Kiedy odbywa się lekcja wspólna dla wszystkich, przedstawiona w jak najbardziej interesujący sposób dla dzieci przy użyciu wielu pomocy i akcesoriów, zgodnie z podstawą programową dotyczącą wychowania przedszkolnego oraz rocznym planem przedszkola. Jest to również czas kiedy dzieci uczą się decydować o ważnych dla grupy sprawach, podejmują nowe, trudne tematy, rozmawiają o zasadach, o konfliktach.

11:00-12:00 Wyjście na dwór

Każdego dnia, niemal niezależnie od pogody wychodzimy na dwór. Jeśli nie pada mocny deszcz, temperatura nie pada poniżej -15 stC i nie wzrasta ponad 25 stC, wychodzimy z budynku. Idziemy na spacer po okolicy, na wycieczki lub na boisko.

12:00-12:30 Wspólny obiad dwudaniowy

Do obiadu zasiadamy wszyscy razem (dzieci i wychowawcy). W wazie czeka zupa, na półmisku drugie danie, w dzbanku kompot. Każde z nas je tyle, ile potrzebuje. Wychowawcy jedzą razem z dziećmi, aby dać dobry przykład. Dzieci same przygotowują nakrycie do stołu (serwetki, sztućce, talerz, kubek) same nalewają sobie zupę i nakładają drugie danie, również same sprzątają po obiedzie.

12:30-14:00 Czas relaksu

Jest to czas, kiedy dzieci mogą odpocząć. Dzieciom czytane są książki, opowiadania, wiersze. Opowiadane są historie i legendy. Dzieci, które potrzebują snu, mogą wraz z wychowawcą odejść na drzemkę. Drzemka może trwać tyle ile dziecko potrzebuje. Czas relaksu kończymy lekcją ciszy.

14:30-15:00 zajęcia rozwijające

gimnastyka, matematyka dla smyka, mały alchemik, plastyka, zajęcia taneczne

15:00-17:00 Jest to czas drugiej pracy własnej z materiałem Montessori

Czas pracy z dziećmi zdolnymi oraz praca wyrównawcza wspomagająca rozwój dzieci. Jest czas rozchodzenia się dzieci do domów, czas swobodnego działania w otoczeniu.

Rekrutacja

I Etap

Rozmowy indywidualne z rodzicami.

II Etap

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych.

III Etap

Podpisanie umowy

Opłaty

CZESNE

 • 270 złza miesiąc-dzieci powyżej 2,5 lat
 • 320 złza miesiąc-dzieci poniżej 2,5 lat

WYŻYWIENIE

 • 8 złstawka żywieniowa dzienna

WPISOWE

 • GRATIS!

Kontakt

Słoneczko
przedszkole montessori

ul. Karola Szymanowskiego 8, 22-100 Chełm
+48 798 232 543
kontakt@sloneczko.com.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00

Napisz do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Wysyłania zapytań oraz cennych dla nas sugestii.
Do usłyszenia!